USLUGE

Društvo za edukaciju i konsultacije BSG Fincons Sarajevo pruža usluge:

1. Pripremne edukacije iz oblasti računovodstva i revizije

2. Kursevi računovodstva/vođenja poslovnih knjiga

3. Organizovanje seminara i savjetovanjaa

4. Pružanje konsultantsko – savjetodavnih usluga:

Računovodstveno savjetovanje

  • Organizacija i kontrola računovodstvene funkcije u kompaniji
  • Kreiranje i primjena procedura
  • Oblikovanje računovodstvenih politika
  • Primjena računovodstvenih načela i standarda
  • Specijalističko savjetovanje u pripremi i provođenju poslovnih odluka

Porezno savjetovanje

  • Porezni planovi, bilansi i prijave
  • Definiranje adekvatne porezne politike
  • Organizacija porezne službe u kompaniji
  • Tumačenje propisa i porezno savjetovanje

Savjetovanje iz oblasti javnih nabavki

5. Procjena ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, obaveze i kapitala od strane Ovlaštenog procjenitelja licenciranog od Federalnog ministarstva pravde

6. Pružanje usluga vođenja poslovnih knjiga