O NAMA

BSG FINCONS d.o.o. Sarajevo – iskustvo i profesionalnost

Educiranje u računovodstvu i reviziji i približavanje profesije polaznicima naših edukacija i seminara su osnovni ciljeva edukativno konsultantske kuće BSG Fincons d.o.o. Potpuno osposobljavanje svih polaznika naše edukacije naš su osnovni cilj, a uspjesi koje naši polaznici ostvaruju nakon završetka edukacije su nam dodatni motiv i potvrda da smo na pravom putu.

BSG Fincons kroz svoje edukacije u potpunosti osposobljava sve polaznike za polaganje predmeta iz oblasti računovodstva i revizije. Sama edukacija je pripremljena i potpuno prilagođena ispitima koje kandidati, polaznici edukacije, trebaju polagati i u potpunosti ih za iste pripremaju.

Svi kandidati dobivaju potpunu literaturu koja je potrebna za pripremanje ispita koji je predmet edukacije, a sa našim predavačima u potpunosti prolaze kroz materiju predviđenu programom svakog pojedinačnog predmeta a s ciljem potpune pripreme za polaganje.

 

Naši predavači su osobe sa velikim iskustvom u profesiji, Certificirane računovođe i Ovlašteni revizori sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije ali i u praksi. Njihova iskustva i znanja garant su uspjeha edukacije i zadovoljstva polaznika.Pored pripreme kandidata za polaganje ispita iz oblasti računovodstva i revizije BSG Fincons vrši edukaciju za vođenje poslovnih knjiga/kurs računovodstva.

Pored pripreme kandidata za polaganje ispita iz oblasti računovodstva i revizije BSG Fincons vrši edukaciju za vođenje poslovnih knjiga/kurs računovodstva. Ovaj vrlo popularni vid edukacije je jako zastupljen u prvom redu radi trendova koji vladaju na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Kompletna edukacija za vođenje poslovnih knjiga akcenat stavlja na praksu i kroz praktične primjere uz teoretski uvod svakog polaznika osposobljava da potpuno samostalno vodi poslovne knjige.

 

Ovaj trening program otvara mogućnosti svakom polazniku da nauči vještine koje će mu omogućiti da u bliskoj budućnosti napreduje bilo kao dio nekog tima ili samostalno, a sve zahvaljujući velikoj potražnji za kvalitetnim i osposobljenim osobama u računovodstvu.

Pošaljite nam upit ili pozovite za konsultacije i dogovor u vezi edukacije

Pored navedenog edukativno konsultantska kuća BSG Fincons takođe organizira seminare i radionice na kojima polaznicima prezentira aktuelne teme iz oblasti računovodstva, revizije, radnih odnosa i javnih nabavki.BSG Fincons takođe pruža usluge savjetovanja iz oblasti finansija, računovodstva, revizije.

 

Stavljajući kvalitet na prvo mjesto opredjelili smo se za pristup formiranja manjih grupa na našim edukacijama sa željom da se svaki polaznik maksimalno uključi u rad grupe i dobije maksimum znanja i vještina koje edukacija ima za cilj prenijeti.