SARAJEVO – Kurs računovodstva / vođenja poslovnih knjiga

SARAJEVO – Kurs računovodstva / vođenja poslovnih knjiga

11. Januara u kategoriji Edukacije, Kursevi

Naučite praktično računovodstvo uz novi ciklus kursa računovodstva / vođenja poslovnih knjiga koji BSG Fincons d.o.o. organizuje u periodu januar 2019 – mart 2019. godine.

Svi naši predavači su osobe sa višegodišnjim iskustvom u oblasti računovodstva i revizije te stečenim profesionalnim zvanjima u računovodstvenoj i revizijskoj profesiji.

Cilj edukacije je sve polaznike osposobiti za samostalno vođenje poslovnih knjiga, te ih na najbolji način pripremiti za knjigovodstveno – računovodstvene poslove. Kurs stvara realno poslovno okruženje, pa polaznici kroz rad sa našim predavačima stiču znanja primjenjiva u svakodnevnom poslovanju i radu u računovodstvu

Predavanja počinju 21.1.2019. dok je završetak kursa planiran 7.3.2019. godine

Predavanja se održavaju u prostorijama BSG Fincons d.o.o, Paromlinska 53 H, Sarajevo.

Nastava se odvija na računarima uz korištenje programa za vođenje poslovnih knjiga

Kako bi našim polaznicima obezbjedili najbolje uslove za rad i učenje BSG Fincons koristi najbolje programsko rješenje iz oblasti računovodstva, program 5D ELEMENT (WAND)

Planom edukacije je predviđeno ukupno 32 sata (43 školska časa) u trajanju od 8 sedmica. Predavanja se održavaju dva puta sedmično. Satnica održavanja kursa je od 17.30 do 19.30 sati.

Predavanja za prvu grupu se organizuju ponedjeljkom i srijedom dok su predavanja za drugu grupu planirana utorkom i četvrtkom u navedenom terminu.

Po završetku kursa svaki kandidat dobiva certifikat o uspješno završenom kursu kao i certifikat o osposobljenosti za rad u programu 5D ELEMENT (WAND)

Cijena kursa iznosi 450 KM plus PDV, a plaćanje je moguće izvršiti u dvije rate.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju putem telefona 033/976-649 te maila info@bsgfincons.ba

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN