Edukacija iz oblasti računovodstva i revizije, savjetovanje iz oblasti javnih nabavki …

Educiranje u računovodstvu i reviziji i približavanje profesije polaznicima naših edukacija i seminara su osnovni ciljeva edukativno konsultantske kuće BSG Fincons d.o.o.

Kursevi računovodstva/vođenja poslovnih knjiga, porezni planovi, bilansi i prijave …

Pored pripreme kandidata za polaganje ispita iz oblasti računovodstva i revizije BSG Fincons vrši edukaciju za vođenje poslovnih knjiga/kurs računovodstva.

Pružanje konsultantsko/savjetodavnih usluga, organizovanje seminara i savjetovanja …

Naši predavači su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u profesiji, certificirane računovođe i ovlašteni revizori sa velikm iskustvom u oblasti edukacije, ali i u praksi.

Aktuelnosti

Pronađite termin i kurs za sebe, pročitajte aktuelne informacije, savjete, iskustva …

Prijavite se na naš newsletter